Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 27.4.2005 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1041

Na temelju članka 118.L262263 stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. ZATON – MARTINSKA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska, područje Jadrije.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

Y

X

TOČKA 1

5 567 743.08

4 842 985.15

TOČKA 2

5 567 747.00

4 842 994.03

TOČKA 3

5 567 759.75

4 842 989.32

TOČKA 4

5 567 799.28

4 842 968.70

TOČKA 5

5 567 818.30

4 842 963.63

TOČKA 6

5 567 836.56

4 843 955.19

TOČKA 7

5 567 833.97

4 842 949.99

TOČKA 8

5 567 894.54

4 842 912.99

TOČKA 9

5 567 896.76

4 842 910.29

TOČKA 10

5 567 897.02

4 842 908.57

TOČKA 11

5 567 919.64

4 842 895.20

TOČKA 12

5 567 940.53

4 842 883.85

TOČKA 13

5 567 945.20

4 842 880.78

TOČKA 14

5 568 017.90

4 842 827.14

TOČKA 15

5 568 088.82

4 842 778.04

TOČKA 16

5 568 087.75

4 842 776.66

TOČKA 17

5 568 100.87

4 842 765.88

TOČKA 18

5 568 116.08

4 842 757.20

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Zaton – Martinska, broj lista plana 30, u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1 : 500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-02/03

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 21. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton – Martinska
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !