Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju lučkog područja luke Aljmaš ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Uredba o određivanju lučkog područja luke Aljmaš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2435

Na temelju članka 123.L468383 stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA
LUKE ALJMAŠ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se lučko područje luke Aljmaš otvorene za javni promet.

Članak 2.

Lučko područje iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim točkama:

Y X

TOČKA 1 6574548,61 5043428,54

TOČKA 2 6574527,08 5043593,88

TOČKA 3 6574709,18 5043551,77

TOČKA 4 6574859,80 5043519,52

TOČKA 5 6575012,21 5043501,59

TOČKA 6 6575225,58 5043492,63

TOČKA 7 6575296,53 5043494,28

TOČKA 8 6575298,62 5043404,38

TOČKA 9 6575282,19 5043401,24

TOČKA 10 6575269,69 5043396,45

TOČKA 11 6575261,28 5043395,14

TOČKA 12 6575257,47 5043394,07

TOČKA 13 6575253,63 5043392,33

TOČKA 14 6575245,77 5043388,40

TOČKA 15 6575238,55 5043384,58

TOČKA 16 6575233,55 5043379,22

TOČKA 17 6575227,82 5043372,83

TOČKA 18 6575212,68 5043363,60

TOČKA 19 6575202,89 5043359,56

TOČKA 20 6575190,83 5043355,63

TOČKA 21 6575175,99 5043351,10

TOČKA 22 6575160,43 5043345,78

TOČKA 23 6575132,94 5043343,00

TOČKA 24 6575107,74 5043345,80

TOČKA 25 6575070,19 5043349,34

TOČKA 26 6575062,65 5043349,84

TOČKA 27 6575050,93 5043352,07

TOČKA 28 6574993,84 5043355,65

TOČKA 29 6574944,54 5043364,45

TOČKA 30 6574853,64 5043354,98

TOČKA 31 6574807,27 5043356,56

TOČKA 32 6574768,37 5043367,49

TOČKA 33 6574732,45 5043383,25

TOČKA 34 6574650,38 5043419,25

TOČKA 35 6574621,60 5043421,84

TOČKA 36 6574606,86 5043425,93

TOČKA 37 6574592,99 5043431,44

TOČKA 38 6574560,38 5043432,24

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na preglednom planu lučkog područja javne luke Aljmaš otvorene za javni promet.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe izvršit će se zabilježba lučkog područja u zemljišnim knjigama.

Nadležna lučka uprava dostavit će svu potrebnu dokumentaciju nadležnom općinskom Državnom odvjetništvu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, koje će izvršiti aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Na nekretninama koje nisu vlasništvo Republike Hrvatske, a čine sastavni dio lučkog područja iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe, na isti način će se izvršiti upis prava prvokupa u korist Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/09-01/01
Urbroj: 5030116-09-1
Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju lučkog područja luke Aljmaš
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !