Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju lučkog područja luke Batina ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Uredba o određivanju lučkog područja luke Batina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2434

Na temelju članka 123.L468381 stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA
LUKE BATINA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se lučko područje luke Batina otvorene za javni promet.

Članak 2.

Lučko područje iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim točkama:

 

Y

X

TOČKA 1

6566581,88

5079391,26

TOČKA 2

6566587,78

5079386,39

TOČKA 3

6566596,05

5079380,85

TOČKA 4

6566606,31

5079370,60

TOČKA 5

6566627,48

5079354,56

TOČKA 6

6566634,17

5079350,10

TOČKA 7

6566638,63

5079343,20

TOČKA 8

6566651,78

5079333,84

TOČKA 9

6566659,81

5079326,26

TOČKA 10

6566669,36

5079314,54

TOČKA 11

6566682,72

5079291,65

TOČKA 12

6566686,03

5079289,65

TOČKA 13

6566691,33

5079290,58

TOČKA 14

6566670,81

5079168,03

TOČKA 15

6566682,89

5079138,06

TOČKA 16

6566695,12

5079079,88

TOČKA 17

6566708,58

5079011,68

TOČKA 18

6566730,58

5078959,49

TOČKA 19

6566750,86

5078895,79

TOČKA 20

6566762,58

5078845,07

TOČKA 21

6566769,31

5078812,63

TOČKA 22

6566777,02

5078769,86

TOČKA 23

6566798,45

5078645,13

TOČKA 24

6566810,62

5078546,12

TOČKA 25

6566817,95

5078465,67

TOČKA 26

6566819,21

5078429,96

TOČKA 27

6566817,03

5078398,09

TOČKA 28

6566857,80

5078401,45

TOČKA 29

6566852,02

5078348,36

TOČKA 30

6566846,11

5078294,28

TOČKA 31

6566842,10

5078254,71

TOČKA 32

6566836,61

5078202,57

TOČKA 33

6566888,24

5078206,83

TOČKA 34

6566893,05

5078425,20

TOČKA 35

6566893,05

5078611,89

TOČKA 36

6566893,05

5078766,25

TOČKA 37

6566893,05

5078853,05

TOČKA 38

6566893,05

5078910,17

TOČKA 39

6566882,32

5079315,74

TOČKA 40

6566884,29

5079345,67

TOČKA 41

6566884,85

5079375,67

TOČKA 42

6566883,98

5079405,66

TOČKA 43

6566881,69

5079435,57

TOČKA 44

6566877,99

5079465,34

TOČKA 45

6566872,88

5079494,90

TOČKA 46

6566866,37

5079504,19

TOČKA 47

6566858,48

5079553,13

TOČKA 48

6566849,23

5079581,67

TOČKA 49

6566838,63

5079609,73

TOČKA 50

6566826,72

5079637,27

TOČKA 51

6566813,51

5079664,20

TOČKA 52

6566799,05

5079690,49

TOČKA 53

6566792,14

5079702,06

TOČKA 54

6566661,39

5079549,21

TOČKA 55

6566550,61

5079419,69

TOČKA 56

6566559,33

5079408,44

TOČKA 57

6566568,17

5079400,25

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na preglednom planu lučkog područja javne luke Batina otvorene za javni promet.

Članak 3.

Sastavni dio lučkog područja iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe je i sidrište luke omeđeno sljedećim koordinatnim točkama:

 

Y

X

TOČKA 27

6566817,03

5078398,09

TOČKA 28

6566857,80

5078401,45

TOČKA 29

6566852,02

5078348,36

TOČKA 30

6566846,11

5078294,28

TOČKA 31

6566842,10

5078254,71

TOČKA 32

6566836,61

5078202,57

TOČKA 58

6566812,26

5078352,70

TOČKA 59

6566806,32

5078298,31

TOČKA 60

6566802,32

5078258,90

TOČKA 61

6566796,04

5078199,23

Članak 4.

Grafički prilozi iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Na temelju ove Uredbe izvršit će se zabilježba lučkog područja u zemljišnim knjigama.

Nadležna lučka uprava dostavit će svu potrebnu dokumentaciju nadležnom općinskom Državnom odvjetništvu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, koje će izvršiti aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Na nekretninama koje nisu vlasništvo Republike Hrvatske, a čine sastavni dio lučkog područja iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe, na isti način će se izvršiti upis prava prvokupa u korist Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju lučkog područja luke Batina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !