Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 14.5.2003 Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

948

Na temelju članka 8.L85106 stavka 2. Zakona o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98, 65/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine donijela

UREDBU

o odreĐivanju luČkog podruČja luke Slavonski Brod

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se lučko područje luke Slavonski Brod otvorene za javni promet.

Članak 2.

Lučko područje iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe omeđeno je sljedećim koordinatnim točkama:

Y (m) X (m)

TOČKA 1 6504746,37 5000072,46

TOČKA 2 6504782,58 5000080,28

TOČKA 3 6504799,46 5000016,33

TOČKA 4 6504889,53 5000035,49

TOČKA 5 6504920,26 5000042,30

TOČKA 6 6504953,40 5000049,16

TOČKA 7 6504949,63 5000086,23

TOČKA 8 6504958,70 5000100,62

TOČKA 9 6504954,95 5000102,64

TOČKA 10 6504937,68 5000114,74

TOČKA 11 6504919,09 5000131,67

TOČKA 12 6504903,53 5000149,36

TOČKA 13 6504884,23 5000176,31

TOČKA 14 6504903,11 5000177,83

TOČKA 15 6505130,65 5000194,44

TOČKA 16 6505131,89 5000220,87

TOČKA 17 6505142,09 5000447,63

TOČKA 18 6505065,08 5000451,71

TOČKA 19 6505077,95 5000491,94

TOČKA 20 6504971,52 5000544,25

TOČKA 21 6504975,24 5000556,03

TOČKA 22 6504982,40 5000579,76

TOČKA 23 6504985,71 5000604,81

TOČKA 24 6504994,37 5000627,14

TOČKA 25 6505015,81 5000639,92

TOČKA 26 6505056,23 5000661,79

TOČKA 27 6505079,22 5000665,54

TOČKA 28 6505090,08 5000670,81

TOČKA 29 6505094,43 5000676,09

TOČKA 30 6505102,61 5000697,18

TOČKA 31 6505109,86 5000701,92

TOČKA 32 6505118,31 5000703,24

TOČKA 33 6505151,83 5000694,13

TOČKA 34 6505170,05 5000693,86

TOČKA 35 6505196,44 5000702,29

TOČKA 36 6505202,47 5000701,36

TOČKA 37 6505207,82 5000693,33

TOČKA 38 6505218,39 5000662,30

TOČKA 39 6505223,03 5000653,58

TOČKA 40 6505229,65 5000649,93

TOČKA 41 6505246,11 5000645,00

TOČKA 42 6505272,57 5000645,00

TOČKA 43 6505291,00 5000644,02

TOČKA 44 6505302,82 5000638,39

TOČKA 45 6505333,85 5000600,00

TOČKA 46 6505344,91 5000587,36

TOČKA 47 6505359,07 5000574,52

TOČKA 48 6505382,65 5000561,32

TOČKA 49 6505403,94 5000569,94

TOČKA 50 6505424,90 5000584,77

TOČKA 51 6505447,13 5000591,47

TOČKA 52 6505456,99 5000590,53

TOČKA 53 6505498,16 5000578,68

TOČKA 54 6505510,24 5000558,11

TOČKA 55 6505515,24 5000550,58

TOČKA 56 6505533,95 5000531,88

TOČKA 57 6505599,73 5000485,49

TOČKA 58 6505641,22 5000478,18

TOČKA 59 6505683,38 5000483,24

TOČKA 60 6505725,96 5000515,02

TOČKA 61 6505748,67 5000574,36

TOČKA 62 6505764,37 5000594,88

TOČKA 63 6505785,07 5000601,08

TOČKA 64 6505825,93 5000584,01

TOČKA 65 6505848,24 5000576,79

TOČKA 66 6505901,19 5000549,84

TOČKA 67 6505945,57 5000558,45

TOČKA 68 6505989,10 5000555,15

TOČKA 69 6506051,32 5000584,51

TOČKA 70 6506082,27 5000566,88

TOČKA 71 6506094,08 5000558,00

TOČKA 72 6506122,00 5000548,53

TOČKA 73 6506138,76 5000552,14

TOČKA 74 6506158,30 5000562,58

TOČKA 75 6506177,07 5000583,65

TOČKA 76 6506226,98 5000610,32

TOČKA 77 6506295,82 5000559,88

TOČKA 78 6506279,72 5000519,79

TOČKA 79 6506284,44 5000490,42

TOČKA 80 6506295,40 5000445,54

TOČKA 81 6506283,81 5000399,57

TOČKA 82 6506277,68 5000361,79

TOČKA 83 6506277,22 5000349,20

TOČKA 84 6506277,85 5000317,05

TOČKA 85 6506286,33 5000281,43

TOČKA 86 6506277,60 5000191,72

TOČKA 87 6506281,40 5000141,79

TOČKA 88 6506283,12 5000135,89

TOČKA 89 6506279,09 5000099,30

TOČKA 90 6506275,24 5000040,64

TOČKA 91 6506267,32 5000007,05

TOČKA 92 6506191,74 5000020,79

TOČKA 93 6506161,10 4999924,14

TOČKA 94 6506132,83 4999834,88

TOČKA 95 6506129,85 4999825,48

TOČKA 96 6506155,47 4999814,43

TOČKA 97 6506205,41 4999792,95

TOČKA 98 6506235,68 4999771,81

TOČKA 99 6506238,69 4999740,12

TOČKA 100 6506230,09 4999712,79

TOČKA 101 6506235,47 4999711,94

TOČKA 102 6506298,88 4999586,02

TOČKA 103 6506335,58 4999535,09

TOČKA 104 6506342,26 4999520,96

TOČKA 105 6506360,62 4999408,73

TOČKA 106 6506280,00 4999363,24

TOČKA 107 6506197,54 4999310,08

TOČKA 108 6506150,63 4999391,36

TOČKA 109 6505941,81 4999615,01

TOČKA 110 6505646,40 4999795,44

TOČKA 111 6505408,00 4999870,65

TOČKA 112 6505199,14 4999890,07

TOČKA 113 6505115,00 4999886,49

TOČKA 114 6505032,74 4999896,15

TOČKA 115 6504709,43 4999828,16

TOČKA 116 6504675,75 4999966,17

TOČKA 117 6504671,99 4999981,58

TOČKA 118 6504667,62 4999995,38

TOČKA 119 6504660,31 5000029,07

TOČKA 120 6504696,60 5000061,64

TOČKA 121 6504698,65 5000052,49

TOČKA 122 6504738,48 5000060,89

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na preglednom planu lučkog područja luke Slavonski Brod, broj 79/02, u mjerilu 1:5.000.

Članak 3.

Sastavni dio lučkog područja iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe je i sidrište luke omeđeno sljedećim koordinatnim točkama:

Y (m) X (m)

TOČKA 131 6506669,27 4998273,38

TOČKA 132 6506628,42 4998362,92

TOČKA 133 6506583,11 4998471,02

TOČKA 134 6506547,91 4998562,85

TOČKA 135 6506516,47 4998652,21

TOČKA 136 6506487,79 4998739,22

TOČKA 137 6506455,48 4998837,43

TOČKA 138 6506430,14 4998914,45

TOČKA 139 6506400,38 4999004,92

TOČKA 140 6506363,64 4999110,97

TOČKA 141 6506322,56 4999207,29

TOČKA 142 6506284,77 4999282,13

TOČKA 143 6506249,53 4999343,59

TOČKA 144 6506221,78 4999387,58

TOČKA 145 6506164,04 4999469,31

TOČKA 146 6506091,44 4999556,99

TOČKA 147 6506049,13 4999602,15

TOČKA 148 6506000,43 4999649,63

TOČKA 149 6506029,89 4999680,74

TOČKA 150 6506037,89 4999671,40

TOČKA 151 6506046,02 4999665,93

TOČKA 152 6506077,30 4999631,67

TOČKA 153 6506127,59 4999579,02

TOČKA 154 6506162,59 4999541,35

TOČKA 155 6506286,61 4999353,28

TOČKA 156 6506295,18 4999340,38

TOČKA 157 6506377,61 4999194,07

TOČKA 158 6506430,57 4999067,59

TOČKA 159 6506444,94 4999018,91

TOČKA 160 6506452,96 4998972,67

TOČKA 161 6506466,18 4998924,27

TOČKA 162 6506477,25 4998875,10

TOČKA 163 6506524,49 4998725,10

TOČKA 164 6506533,08 4998718,32

TOČKA 165 6506537,93 4998705,88

TOČKA 166 6506536,74 4998694,02

TOČKA 167 6506552,75 4998664,40

TOČKA 168 6506565,40 4998641,01

TOČKA 169 6506621,05 4998514,34

TOČKA 170 6506621,55 4998508,31

TOČKA 171 6506690,27 4998355,79

TOČKA 172 6506720,79 4998298,92

Članak 4.

Grafički prilozi područja iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Dio lučkog područja koji obuhvaća u cijelosti k.č.br. 335 i k.č.br. 565, rezerviran je za izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih vodnih građevina, te je njegovo korištenje u druge svrhe moguće jedino uz suglasnost i na način koji odredi Državna uprava za vode.

Članak 6.

Koridor planirane posavske magistrale prema nacrtu prijedloga Generalnog urbanističkog plana Grada Slavonskog Broda, kao opće javno dobro, ne može biti predmetom koncesije, niti bilo kojeg drugog oblika upravljanja i gospodarenja od strane korisnika luke.

Članak 7.

Zadužuju se nadležna tijela da izvrše potrebne radnje radi evidencije lučkog područja.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/03-02/03
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 8. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !