Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 16.10.2009 Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3052

Na temelju članka 132.L478870 stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 79/2007, 125/2007, 79/2009 i 89/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 9. listopada 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se osobe ovlaštene za pokretanje postupka pred nadležnim trgovačkim sudom radi zaštite kolektivnih interesa potrošača.

Članak 2.

Osobe iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe jesu:

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

3. Državni inspektorat

4. Agencija za elektroničke medije

5. Pravobranitelj za djecu

6. »Potrošač« Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

7. Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

Članak 3.

Osoba iz članka 2.#clanak2 točke 3. ove Uredbe ovlašćuje se i za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača pred nadležnim tijelom neke od država članice Europske unije.

Članak 4.

Osoba iz članka 2.#clanak2 točke 4. ove Uredbe ovlašćuje se za pokretanje postupka iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima.

Članak 5.

Osoba iz članka 2.#clanak2 točke 5. ove Uredbe ovlašćuje se isključivo za pokretanje postupka protiv osoba čije je postupanje u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje nepoštena poslovna praksa.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite zajedničkih interesa potrošačaL478872 (»Narodne novine« broj 41/2008) i Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za podnošenje tužbe u vezi sa zabranom korištenja nepoštenih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorimaL478873 (»Narodne novine« broj 41/2008).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3., koji stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/09-01/15

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 9. listopada 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !