Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 22.07.2009 Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2154

Na temelju članka 9.L467043 stavka 1. Zakona o nedopuštenom oglašavanju (»Narodne novine«, broj 43/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA U SVRHU KOLEKTIVNE ZAŠTITE TRGOVACA OD NEDOPUŠTENOG OGLAŠAVANJA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se osobe za pokretanje postupka pred sudom iz članka 8. Zakona o nedopuštenom oglašavanju u svrhu kolektivne zaštite trgovaca.

Članak 2.

(1) Osobe iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe jesu:

1. Hrvatska gospodarska komora

2. Hrvatska obrtnička komora

3. Hrvatska udruga banaka

4. Hrvatski ured za osiguranje

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pokreću postupak iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe po službenoj dužnosti, a u cilju kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pokrenuti postupak iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe na temelju prijave trgovca, a u cilju kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/11

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !