Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentom za pomoć u pretpristupnom razdoblju ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 4.10.2006 Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentom za pomoć u pretpristupnom razdoblju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2406

Na temelju članka 5. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvoraL313645 (»Narodne novine«, broj 58/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM ZA POMOĆ U PRETPRISTUPNOM RAZDOBLJU

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se ovlasti tijela nadležnih za sveukupnu koordinaciju Instrumenta za pomoć u pretpristupnom razdoblju (nadalje: program IPA) i tijela nadležnih za upravljanje pojedinim komponentama programa.
Tijelo nadležno za upravljanje pojedinom komponentom programa ima odgovornost za pripremu, provedbu i nadzor nad provedbom određene komponente programa, njenu evaluaciju i poslove informiranja potencijalnih korisnika.

Članak 2.

Tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju programa IPA, a osobito poslove pripreme programa, praćenja provedbe i evaluacije programa, je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije.
Tijelo nadležno za sveukupno financijsko upravljanje programom IPA, je Ministarstvo financija, Nacionalni fond.

Članak 3.

Tijelo nadležno za upravljanje prvom komponentom programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije.

Članak 4.

Tijelo nadležno za upravljanje drugom komponentom programa IPA Regionalna i prekogranična suradnja, je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 5.

Tijelo nadležno za upravljanje trećom komponentom programa IPA Regionalni razvoj – promet, je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 6.

Tijelo nadležno za upravljanje trećom komponentom programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 7.

Tijelo nadležno za upravljanje trećom komponentom programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 8.

Tijelo nadležno za upravljanje četvrtom komponentom programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 9.

Tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, donijeti odluku o imenovanju koordinatora za program IPA.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/05-02/01
Urbroj: 5030122-06-8
Zagreb, 28. rujna 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentom za pomoć u pretpristupnom razdoblju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !