Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 24.10.1997 Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L51199 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine donijela

UREDBU

O POČETKU RADA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE I DRUŠTAVA KAPITALA IZ ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

Županijske uprave za ceste iz članka 55.L51201 i društva kapitala iz članka 70.L51202 stavka 3. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96), započet će s radom 1. siječnja 1998. godine.

Članak 2.

Do početka rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, njihove poslove obavlja i njihovu imovinu i prava, koja im pripadaju temeljem akta iz članka 70. stavka 3. Zakona o javnim cestama, koristi Hrvatska uprava za ceste iz članka 44. toga Zakona.

Sredstva iz članka 59. točaka 1., 4., 5., 6. i 7. Zakona o javnim cestama za vrijeme važenja ove Uredbe uplaćuju se na račun Hrvatske uprave za ceste, uz mjesečno izvješće Ministarstvu financija o utrošku.

Članak 3.

Odredbe članka 18. Zakona glede ustupanja radova održavanja javnih cesta ne primjenjuju se za vrijeme važenja ove Uredbe.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestamaL51204 ("Narodne novine", broj 56/97).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/97-01/05
Urbroj: 5030116-97-5
Zagreb, 23. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !