Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 10.1.1995 Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 262.L31995 Zakona o zračnoj plovidbi (Narodne novine, broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. siječnja 1995. godine, donijela je

UREDBU

o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane

Članak 1.

Ovom Uredbom utvđuju se poslovi kontrole letenja koje po nalogu Ministarstva obrane, u skladu sa člankom 182. Zakona o zračnoj plovidbi , obavlja  Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Uprava kontrole letenja.

Članak 2.

U slučaju rata, neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i izvanrednih okolnosti, ministar obrane može zapovjediti:
1.    Ograničenje ili zabranu letenja zrakoplova u zračnom prostoru Republike Hrvatske.
2.    Stavljanje u uporabu za vojne namjene bilo kojega postrojenja, objekta ili sredstva Uprave kontrole  letenja.
3.    U slučaju potrebe, ispomoć djelatnika Ministarstva obrane Upravi kontrole letenja za obavljanje posebnih vojnih zadaća.
4.    U slučaju potrebe, ispomoć djelatnika Uprave kontrole letenja Ministarstva obrane za obavljanje posebnih vojnih zadaća.
5.    Djelovanje ratnog ustroja Uprave kontrole letenja.

Članak 3.

Zapovjedi koje ministar obrane donosi, na temelju članka 2.#clanak2 ove Uredbe, donose se u pisanom obliku.
Iznimno, u žurnim slučajevima, ministar obrane ili osobe koje on ovlasti, mogu izdati zapovjedi i izravnom telefonskom vezom koja posjeduje tonski zapis.
Ministar obrane donosi zapovjedi iz članka 2. točke 1.,2.,3. i 5. uz znanje ministra pomorstva, prometa i veza, a zapovjed iz članka 2. točka 4. uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Kontrola letenja i vođenje zrakoplova Hrvatske vojske za posebne vojne zadaće u isključivoj je nadležnosti Ministarstva obrane.

Članak 5.

U svrhu izvršavanja zapovjedi iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe osniva se posebno zapovjedništvo čije članove imenuje ministar obrane i ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 6.

Ravnatelj Uprave kontrole letenja je obvezan osigurati uvjete za provedbu i provođenje zapovjedi ministra obrane.

Članak 7.

Ratni ustroj Uprave kontrole letenja za provedbu posebnih vojnih zadaća te postupke koordinacije s ostalim tijelima Ministarstva obrane i Ministarstva pomorstva, prometa i veza, donosi ministar obrane uz suglasnost ministra  pomorstva, prometa i veza.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obraneL31997 (Narodne novine, broj 13/92).

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/94-01/01

Urbroj : 5030105-95-2

Zagreb, 5. siječnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !