Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 03.10.1991 Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101.L6877 stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Na pripadnike JNA, rezervnog sastava JNA, te na druge osobe zarobljene u oružanim sukobima protiv Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zarobljenici), primjenjuju se odredbe Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicimaL6876 od 12. kolovoza 1949. ("Službeni list SFRJ", broj 24/1950).

Članak 2. Ministar pravosuđa i uprave u suradnji s ministrom obrane i ministrom unutarnjih poslova odredit će lokacije na kojima će u skladu s odredbama Konvencije iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe biti smješteni zarobljenici.

Članak 3.

Ministarstvo obrane upravlja lokacijama iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 995/91.

Zagreb, 30. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrtvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !