Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća - ("Narodne novine", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 31.05.1999 Uredba o prestanku rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 29.L64418 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 1999. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA UREDA ZA EKONOMIKU I RESTRUKTURIRANJE JAVNIH PODUZEĆA

Članak 1.

Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća prestaje s radom 1. lipnja 1999. godine.

Članak 2.

Danom prestanka rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća, poslove, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, opremu te prava i obveze Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća preuzima Ministarstvo financija.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 60 dana od dana prestanka rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća, uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, sukladno preuzetim poslovima.

Ministar financija dužan je uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija u roku od 30 dana od dana donošenja Uredbe o unutarnjem ustrojstvu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Državni službenici i namještenici Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe i zadržavaju stečena zvanja i položaje do donošenja rješenja na temelju Pravilnika iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ove Uredbe.

Članak 5.

Danom početka primjene ove Uredbe stavlja se izvan snage Uredba o Uredu za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzećaL64420 ("Narodne novine", broj 28/93).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1999. godine

Klasa: 022-03/99-03/02
Urbroj: 5030109-99-1
Zagreb, 27. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !