Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projekta sukcesije ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 20.7.2005 Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projekta sukcesije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1734

Na temelju članka 26.L265387 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje s radom Ured za provođenje projekta sukcesije (u daljnjem tekstu: Ured), a Uredba o Uredu za provođenje projekta sukcesijeL265389 (»Narodne novine«, br. 7/93 i 70/2001), prestaje važiti.

Članak 2.

Danom prestanka rada Ureda poslove, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, opremu te prava i obveze Ureda preuzima Ministarstvo pravosuđa.

Članak 3.

Državne službenike Ureda preuzet će i rasporediti Ministarstvo pravosuđa nakon donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa.

Državni službenici koji ne budu raspoređeni na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, u skladu s propisima koji se odnose na državne službenike.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-01/08

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projekta sukcesije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !