Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 8.1.2004 Uredba o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

20

Na temelju članka 26.L94166 Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2004. godine donijela

UREDBU

o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje s radom Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), a Uredba o Uredu za strategiju razvitka Republike HrvatskeL94168 (»Narodne novine«, br. 77/2000 i 70/2001), prestaje važiti.

Članak 2.

Danom prestanka rada Ureda poslove, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, opremu te prava i obveze Ureda, preuzima Središnji državni ured za razvojnu strategiju.

Članak 3.

Danom prestanka rada Ureda državne službenike i namještenike preuzima Središnji državni ured za razvojnu strategiju.

Preuzeti državni službenici i namještenici nastavljaju s radom, na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku preuzimanja, do donošenja rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na radno mjesto, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju.

Državni službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni na način utvrđen u stavku 2. ovog članka, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske u skladu s propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/04-01/01

Urbroj: 5030109-04-1

Zagreb, 5. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Uredba o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !