Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) ("Narodne novine", br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
127 20.12.2000 Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2365

Na temelju članka 26.L70529 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine, donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA UREDA ZA SURADNJU S ORGANIZACIJOM ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS)

Članak 1.

Ured za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS), (u daljnjem tekstu: Ured), prestaje s radom 31. prosinca 2000. godine.

Članak 2.

Državne službenike i namještenike zatečene na poslovima Ureda na dan 31. prosinca 2000. godine, preuzima Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovog članka nastavljaju s radom u Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj na dosadašnjim službeničkim položajima odnosno radnim mjestima do donošenja rješenja na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Pismohranu i drugu dokumentaciju Ureda preuzima Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Danom primjene Uredbe o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj prestaje važiti Uredba o Uredu za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)L70531, (»Narodne novine«, broj 1/98).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 023-03/00-01/56
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !