Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku radnog odnosa ("Narodne novine", br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 11.09.1991 Uredba o prestanku radnog odnosa

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101.L6706 stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o prestanku radnog odnosa

Članak 1.

Radnicima Republičkog štaba Teritorijalne obrane i štabova Teritorijalne obrane operativnih zona prestaje, radni odnos danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Radnicima iz stavka 1. ovog članka prestaje radni odnos zbog toga što su odbili surađivati s legalnim organima Republike Hrvatske u poslovima obrane, te zbog neprovođenja odredaba Ustava i zakona Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ministar pravosuda i uprave donijet će rješenja o prestanku radnog odnosa radnicima iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 952/91.

Zagreb, 9. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku radnog odnosa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !