Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 22.11.1995 Uredba o prestanku važenja Uredbe agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25.L36789 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE 0 AGENCIJI ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE I ŠTEDNJU ENERGIJE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energijeL36791 ("Narodne novine", broj 22/93) i ukida se Agencija za učinkovito korištenje i štednju energije.

Članak 2.

Ministarstvo gospodarstva preuzet će danom ukidanja Agencije iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe njene poslove, spise i arhivu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-02/93-01/09

Urbroj: 5030110-95-1

Zagreb,16. studenoga 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !