Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 15.6.2005 Uredba o prestanku važenja Uredbe o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1437

Na temelju članka 29.L264239 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2005. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O FINANCIRANJU RADA VIJEĆA ZA REGULACIJU ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnostiL264241 (»Narodne novine«, broj 60/2002).

II.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-02/14

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 9. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !