Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 13.07.1994 Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 75.L29519 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 109/93), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 7. srpnja 1994. godine donijela je

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU UVOZA I IZVOZA ODREĐENE ROBE

I.

Uredba o načinu uvoza i izvoza određene robeL29521 ("Narodne novine", br. 38/92) prestaje važiti.

II.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-01/94-01/03

Urbroj : 5030116-94-1

Zagreb, 7. srpnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentlć, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !