Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 22.01.1997 Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima (ŻNarodne novineŽ, br. 25/96)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L45185 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMAL45187 ("NARODNE NOVINE", BROJ 25/96)

Članak 1.

Kako su odgovarajućim sporazumima s inozemnim vjerovnicima (Pariški klub, Londonski klub) i zakonima uređeni unutarnji odnosi hrvatskih dužnika i Republike Hrvatske u podmirivanju obveza prema inozemnim vjerovnicima, ovom Uredbom utvrđuje se prestanak važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorimaL45188 ("Narodne novine", broj 25/96).

Članak 2.

Devizna sredstva deponirana na računima kod Narodne banke Hrvatske do datuma prestanka važenja Uredbe iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe preuzima Ministarstvo financija. Pripadajuću kamatu hrvatskim dužnicima koji su deponirali sredstva isplatit će Narodna banka Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Za iznos izvršenih deponiranja hrvatskim dužnicima smanjuje se iznos na koji će izdati jamstva za obveze prema Republici Hrvatskoj sukladno članku 14.L45189 Zakona o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine, te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene tog duga ("Narodne novine", broj 87/96).

Članak 4.

Ministarstvo financija upotrijebit će ostatak preuzetih deviznih sredstava za plaćanje obveza otplate dijela duga hrvatskih dužnika preuzetog Zakonom o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog klubaL45191 ("Narodne novine", broj 34/96).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01/96-01/01
Urbroj: 5030105-96-2
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !