Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 19.7.2006 Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1939

Na temelju članka 29.L305333 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU PROVEDBE PROGRAMA – RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA, TE UVJETIMA I NAČINU FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 1.

Uredba o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja ProgramaL305335 (»Narodne novine«, broj 33/2001), prestaje važiti.

Članak 2.

Svi postupci započeti temeljem Uredbe o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa, dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/01-01/01

Urbroj: 5030104-06-1

Zagreb, 12. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !