Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenom izvozu i uvozu robe ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 9.4.2008 Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenom izvozu i uvozu robe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1388

Na temelju članaka 36.L390102 i 88.L390103 Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/2003, 96/2003, 103/2003, 170/2003 i 55/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENOM IZVOZU I UVOZU ROBE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o privremenom izvozu i uvozu robe (Službeni list, br. 75/89, 18/90 i »Narodne novine«, broj 38/92).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-02/08-01/02
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 4. travnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenom izvozu i uvozu robe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !