Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu za suradnju s mirovnim operacijama ("Narodne novine", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 5.1.1998 Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu za suradnju s mirovnim operacijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25.L52736 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MIROVNIM OPERACIJAMA

Članak 1.

Dana 15. siječnja 1998. godine prestaje važiti Uredba o Uredu za suradnju s mirovnim operacijamaL52738 ("Narodne novine", br. 9/92, 19/92, 61/92 i 36/96) i prestaje s radom Ured za suradnju s mirovnim operacijama.

Državne službenike i namještenike zatečene na poslovima Ureda za suradnju s mirovnim operacijama na dan 15. siječnja 1998. godine, preuzet će i rasporediti na odgovarajuće poslove Ured za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, kojeg će Vlada Republike Hrvatske osnovati posebnom uredbom. Pismohranu i drugu dokumentaciju Ureda preuzet će Tajništvo Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/97-02/24
Urbroj: 5030102-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu za suradnju s mirovnim operacijama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !