Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 14.05.1996 Uredba o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101.L40165 stavka 1. Ustava Republike HrvatskeL40164, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti:

- Uredba o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40158 ("Narodne novine" broj 55/91.),

- Uredba o organiziranju i funkcioniranju cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40159 ("Narodne novine" broj 55/91.),

- Uredba o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja i u slučaju ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40160 ("Narodne novine" broj 55/91.),

- Uredba o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40161 ("Narodne novine" broj 55/91.),

- Uredba o radu poduzeća iz područja građevinarstva i stambenih i komunalnih poslova u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40162 ("Narodne novine" broj 55/91.),

- Uredba o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike HrvatskeL40163 ("Narodne novine" broj 55/91.).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-96-832/1
Zagreb, 2. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !