Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga ("Narodne novine", br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 18.10.1991 Uredba o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L7569 Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53/A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. listopada 1991. godine donijela je

UREDBU

o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga

Članak 1.

Željezničke pruge na teritoriju Republike Hrvatske, na kojima pravo raspolaganja i upravljanja imaju željeznička poduzeča sa sjedištem izvan teritorija Republike Hrvatske uključujući i pruge na kojima je ranije obustavljen promet, te prava i obveze osim rezultata poslovanja, preuzimaju se, postaju vlasništvo Republike Hrvatske i predaju se na gospodarenje javnom poduzeću HŽP - Hrvatskom željezničkom poduzeću.

Članak 2.

Ovlašćuje se javno poduzeće HŽP - Hrvatsko željezničko poduzeće, da željezničke pruge kojima gospodari, a nalaze se izvan teritorija Republike Hrvatske, prenese na željeznička poduzeća koja raspolažu i upravljaju željezničkim prugama na teritoriju te Republike.

Članak 3.

Željezničku prugu, u smislu ove uredbe, čine donji i gornji stroj pruga, objekti, telekomunikacijska, signalno-sigurnosna, elektrovučna, etektroenergetska i ostala postrojenja i uređaji na pruzi, oprema pruge, poslovne zgrade željeznice na pruzi sa zemljištem koje služi tim zgradama, pružni pojas s obiju strana pruge i zračni prostor iznad pruge u visini od 12 m odnosno 14 m kod dalekovoda napona više od 220 kV, računajući iznad gornjeg ruba tračnice.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/91-01/18

Urbroj: 5030116-91-2

Zagreb, 16. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.

zatvori
Uredba o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !