Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o provođenju Rezolucije 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 03.06.1992 Uredba o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 110.L11451 Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

Članak 1.

Tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe dužne su provesti mjere utvrđene Rezolucijom broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljem tekstu: Rezolucija Vijeća sigurnosti).

Članak 2.

Nadležna ministarstva dužna su odmah donijeti naredbe za provođenje odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda utvrđenih u paragrafima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Rezolucije Vijeća sigurnosti.

Članak 3.

Mjere iz članka 1.#clanak1 ove uredbe neće se primjenjivati na djelatnosti vezane za UNPROFOR, Konferenciju o Jugoslaviji ili Promatračku misiju Europske zajednice, a u skladu s odredbom paragrafa 10. Rezolucije Vijeća sigurnosti.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/92-03/01

Urbroj: 5030102-82-10

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.

zatvori
Uredba o provođenju Rezolucije 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !