Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 23.12.2002 Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na temelju članka 6.L83100 stavka 2. i članka 7.L83101 stavka 2. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

UREDBU

O RASPODJELI DODATNIH SREDSTAVA ZA PLAĆE UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU U 2003. GODINI

I.

Ovom Uredbom uređuje se raspodjela dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini.

II.

Učiteljima i nastavnicima u osnovnom i srednjem školstvu raspoređenim na radna mjesta prema članku 8. podstavku b) Radna mjesta I. vrste Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službamaL83103 (»Narodne novine«, br. 38/2001 i 112/2001), koeficijenti složenosti poslova jednokratno se uvećavaju ovisno o godinama staža prema sljedećim razmjerima, i to:

Radna mjesta I. vrste

Koeficijenti

1–9 10–19 20–29 30 i više

g. staža g. staža g. staža g. staža

1. učitelj defektolog – savjetnik 3%(1,55) 5%(1,57) 7%(1,61) 9%(1,64)

2. učitelj, profesor, stručni suradnik, odgajatelj, voditelj praktične

nastave – savjetnik 3%(1,49) 5%(1,52) 7%(1,55) 9%(1,58)

3. učitelj defektolog – mentor 3%(1,44) 5%(1,47) 7%(1,50) 9%(1,53)

4. učitelj, profesor, stručni suradnik, odgajatelj,

voditelj praktične nastave – mentor 3%(1,39) 5%(1,42) 7%(1,44) 9%(1,47)

5. učitelj defektolog 3%(1,34) 5%(1,36) 7%(1,39) 9%(1,42)

6. učitelj, profesor, stručni suradnik, odgajatelj,

voditelj praktične nastave 3%(1,29) 5%(1,31) 7%(1,34) 9%(1,36)

7. učitelj razredne nastave – prema članku 73. st. 1. Zakona o osnovnom

školstvu – savjetnik, učitelj predmetne nastave –

prema članku 97. Zakona o osnovnom školstvu – savjetnik 3%(1,31) 5%(1,33) 7%(1,36) 9%(1,38)

8. učitelj razredne nastave – prema članku 73. st. 1.

Zakona o osnovnom školstvu – mentor, učitelj predmetne

nastave – prema članku 97. Zakona o osnovnom školstvu – mentor 3%(1,26) 5%(1,28) 7%(1,31) 9%(1,33)

9. učitelj razredne nastave prema članku 73. st. 1. Zakona o osnovnom

školstvu učitelj predmetne nastave prema članku 97. Zakona

o osnovnom školstvu 3%(1,20) 5%(1,22) 7%(1,24) 9%(1,26)

  

III.

Uvećanje plaća učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini prema točki 2. ove Uredbe počet će se izvršavati s isplatom u mjesecu veljači za plaću iz siječnja 2003. godine.

IV.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 120-02/02-01/12
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !