Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 22.04.2009 Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1162

Na temelju članka 17.L446924 stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2009. godine donijela

UREDBU

O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom određuje razdoblje za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Razdoblje za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti određuje se ovisno o vrsti i kapacitetu energetske djelatnosti prema sljedećoj tablici:

ENERGETSKE DJELATNOSTI

RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI
(u godinama)

1. proizvodnja električne energije

od 5 do 30

2. prijenos električne energije

od 5 do 30

3. distribucija električne energije

od 5 do 20

4. opskrba električnom energijom

od 3 do 15

5. trgovina električnom energijom

od 3 do 15

6. organiziranje tržišta električnom energijom

od 5 do 20

7. proizvodnja plina

od 5 do 25

8. isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje

od 3 do 15

9. dobava plina

od 3 do 15

10. skladištenje prirodnog plina

od 5 do 30

11. transport prirodnog plina

od 5 do 30

12. distribucija plina

od 5 do 20

13. upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin

od 5 do 30

14. opskrba plinom

od 3 do 15

15. posredovanje na tržištu plina

od 3 do 15

16. zastupanje na tržištu plina

od 3 do 15

17. trgovina plinom

od 3 do 15

18. organiziranje tržišta plina

od 5 do 20

19. proizvodnja toplinske energije

od 5 do 25

20. distribucija toplinske energije

od 5 do 20

21. opskrba toplinskom energijom

od 3 do 15

22. proizvodnja biogoriva

od 5 do 25

23. proizvodnja naftnih derivata

od 5 do 30

24. transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 22. stavka 1. članka 15. Zakona o energiji

od 5 do 30

25. transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 22. stavka 1. članka 15. Zakona o energiji

od 5 do 30

26. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom

od 3 do 15

27. trgovina na veliko naftnim derivatima

od 3 do 15

28. skladištenje nafte i naftnih derivata

od 5 do 25

29. trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

od 3 do 15

30. trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

od 3 do 15

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnostiL446926 (»Narodne novine«, broj 155/2008).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 16. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !