Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju – (“Narodne novine”, br. XX/99¸ XX/99, XX/99, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 29.3.1999 Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L63403 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine donijela

UREDBU

O ROKU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU TE POPRAVAK I OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U HRVATSKOM PODUNAVLJU

Članak 1.

Svi korisnici prava na obnovu, koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu, prema odredbama Zakona o obnoviL63405 ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96), podnijeli zahtjev za obnovu svojih obiteljskih kuća ili stanova I., II., III., IV., V. ili VI. stupnja oštećenja nadležnom županijskom uredu za poslove obnove, imaju pravo zahtjev podnijeti najkasnije do 15. listopada 1999. godine.

Korisnici prava na obnovu koji ne podnesu zahtjev za obnovu u roku iz stavka 1. ovoga članka gube pravo na obnovu.

Članak 2.

Iznimno od odredaba članaka 13. i 14. Zakona o obnovi, popravak u ratu oštećenih obiteljskih kuća ili stanova koji su II. i III. stupnja oštećenja u područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: hrvatsko Podunavlje) organizira i provodi Ministarstvo razvitka i obnove.

Radovi popravka u ratu oštećenih obiteljskih kuća i stanova iz stavka 1. ovog članka financiraju se sredstvima državnog proračuna, te drugim sredstvima određenim posebnim propisima ili odlukama.

Članak 3.

Iznimno od odredaba članaka 15., 16. i 34. Zakona o obnovi, vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova i ovlaštenim korisnicima stanova koji imaju pravni položaj prognanika, Ministarstvo razvitka i obnove dodjeljuje potporu za opremanje kuća ili stanova (u predmetima kućanstva) bez obzira jesu li oštećene, pod uvjetom da se vrate u svoje prebivalište u hrvatskom Podunavlju.

Članak 4.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom PodunavljuL63406 ("Narodne novine", br. 44/98 i 83/98).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 361-08/99-02/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 25. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !