Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2478

Na temelju članka 51.L109305 stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine, donijela

UREDBU

O STANDARDIMA I UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI GRANIČNI PRIJELAZI ZA SIGURNO I EKONOMIČNO OBAVLJANJE GRANIČNE KONTROLE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se standardi i uvjeti izgradnje i opremanja koje moraju ispunjavati granični prijelazi, u cilju sigurnog i ekonomičnog obavljanja granične kontrole.

Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, na standarde i uvjete izgradnje i opremanja graničnih prijelaza na zajedničkim lokacijama primjenjivat će se ova Uredba.

Članak 2.

Izgradnju i opremanje graničnih prijelaza u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom osigurava Ministarstvo financija kada se radi o graničnim prijelazima koji su dio razvoja mreže graničnih prijelaza koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Izgradnju i opremanje graničnih prijelaza koji nisu dio razvoja mreže graničnih prijelaza, u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom, osiguravaju operatori.

Članak 3.

Opremu potrebnu za obavljanje poslova granične kontrole na graničnim prijelazima osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Kada na graničnom prijelazu graničnu kontrolu obavlja carina, Ministarstvo stavlja na raspolaganje službenicima Carinske uprave opremu potrebnu za obavljanje granične kontrole.

II. OPĆI STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 4.

Pri izgradnji i opremanju graničnih prijelaza prostorije u pripadajućim čvrstim objektima moraju imati sljedeću infrastrukturu:

– električnu energiju,

– vodu,

– sanitarni čvor,

– adekvatno grijanje ili hlađenje,

– telekomunikacijske kapacitete i telefonske linije,

– slabostrujnu instalaciju tehnikom generičkog kabliranja.

Kada objekti i prostorije graničnih prijelaza nemaju priključak na javnu električnu mrežu potrebno je osigurati vlastiti agregat čija će snaga biti dovoljna za pokretanje svih električnih uređaja za osvjetljenje, minimalno: 8000 vata.

Objekti i prostori graničnog prijelaza moraju imati:

– kontrolne kućice;

– natkrivena kontrolna mjesta kao zaštitu od vremenskih nepogoda;

– ogradu;

– prikladno osvjetljenje kontrolnih mjesta i područja graničnog prijelaza;

– branike ili polubranike;

– prikladno mjesto za kontrolu vozila izvan prometne trake;

– prikladno mjesto za vez i kontrolu plovila (na lukama za pomorski promet i lukama unutarnjih voda);

– parkirna mjesta za službena vozila;

– prikladni uredski namještaj.

Izuzetno od stavka 3. podstavka 3. ograda na pomorskim graničnim prijelazima i graničnim prijelazima na aerodromima mora biti visoka minimalno 2,00 metra.

Članak 5.

Veličinu objekta i prostorija na graničnom prijelazu te potrebnu opremu, utvrđivat će pojedinačno za svaku granični prijelaz nadležna služba Ministarstva financija na prijedlog nadležnih ministarstava.

III. KATEGORIZACIJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 6.

Granični prijelazi, u smislu ove Uredbe, dijele se na velike, srednje i male.

Članak 7.

Veliki granični prijelazi su:

Cestovni granični prijelazi: Rupa – Jelšane, Bregana – Obrežje, Macelj – Gruškovlje, Goričan – Letenye, Karasovići – Sutorina, Bajakovo – Batrovci, Županja – Orašje, Slavonski Šamac – Bosanski Šamac, Slavonski Brod – Bosanski Brod, Stara Gradiška – Bosanska Gradiška, Ličko Petrovo Selo – Izaćić, Vinjani Donji – Gorica, Metković–Doljani.

Aerodromski granični prijelaz: Zagreb, Dubrovnik i Split.

Pomorski granični prijelazi: Rijeka, Split, Dubrovnik – Gruž.

Željeznički granični prijelazi: Savski Marof, Koprivnica, Tovarnik, Metković.

Srednji granični prijelazi su:

Cestovni granični prijelazi: Plovanija–Sečovje, Kaštel–Dragonja, Požane – Sočerga, Pasjak – Starod, Brod na Kupi – Petrina, Jurovski B. – Metlika, Savski Marof, Harmica – Rigonce, Lupinjak – Dobovec, Razvor – Bistrica ob Sotli, Hum na Sutli – Rogatec, Dubrava Križovljanska – Zavrč, Otok Virje – Ormož, Mursko Središće – Petišovci, Čakovec – Središće ob Dravi, Trnovec – Središće ob Dravi, Gola – Berzence, Koprivnica – Gyekenyes, Terezino Polje – Barcs, Donji Miholjac – Dravaszabolsz, Doboševica – Udvar, Beli Manastir – Magjarbolye, Batina – Bezdan, Erdut – Bogojevo, Vitaljina – Njivice, Ilok – Bačka Palanka, Tovarnik – Šid, Gunja – Brčko, Hrvatska Dubica – Bosanska Dubica, Volinja – Dobrljin, Hrvatska Kostajnica – Kostajnica, Dvor – Bosanski Novi, Maljevac – Velika Kladuša, Strmica – Bosansko Grahovo, Kamensko – Kamensko, Aržano Prisika – Prisika, Vinjani Gornji – Osoje, Orah – Orahovlje, Metković – Čapljina, Klek – Neum, Zaton Doli – Neum.

Aerodromski granični prijelazi: Pula, Rijeka, Zadar.

Pomorski granični prijelazi: Pula, Šibenik, Ploče, Zadar.

Željeznički granični prijelazi: Šapjane, Čakovec »Središće«, Kotoriba, Beli Manastir, Volinja, Slavonski Šamac.

Mali granični prijelazi su svi granični prijelazi koji nisu navedeni u stavku 1. i 2. ovog članka uključujući i riječne granične prijelaze.

IV. STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA PREMA KATEGORIZACIJI GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 8.

Granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete navedene u članku 4.#clanak4 ove Uredbe, moraju raspolagati odgovarajućim objektima i policijsko-tehničkom i drugom opremom.

Veliki granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe;

– čekaonicu;

– prostorije za zadržavanje (m – ž);

– prostorije za pregled osoba i stvari;

– prostoriju za tražitelje azila;

– skladište za oduzete predmete;

– skladište opreme i naoružanja;

– prostorije za rad policijskih službenika;

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;

– prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme;

– tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

Veliki granični prijelazi moraju imati sljedeću policijsko-tehničku i drugu opremu:

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;

– uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– uređaje za utvrđivanje autentičnosti putnih isprava s kamerom i pisačem (Doku-Box);

– stereomikroskop;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;

– uređaj za pregled teško dostupnih dijelova vozila (endoskop);

– CO2 detektor za pregled vozila;

– ručnu svjetiljku;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– čitač registarskih oznaka;

– brojač vozila;

– neprekidno napajanje (UPS, agregat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujna i linijska);

– sustav video-nadzora;

– opremu za daktiloskopiju;

– alkotest.

Članak 9.

Srednji granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe;

– čekaonicu;

– prostorije za zadržavanje (m – ž);

– prostorije za pregled osoba i stvari;

– prostoriju za tražitelje azila;

– skladište za oduzete predmete;

– skladište opreme i naoružanja;

– prostorije za rad policijskih službenika;

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;

– prostorije za smještaj generičkog kabliranja objekta i komunikacijske opreme;

– tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

Srednji granični prijelazi moraju imati sljedeću policijsko-tehničku i drugu opremu:

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;

– uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;

– CO2 detektor za pregled vozila;

– ručnu svjetiljku;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– neprekidno napajanje (UPS, agregat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku);

– sustav video-nadzora;

– opremu za daktiloskopiju;

– alkotest.

Članak 10.

Mali granični prijelazi moraju imati prostorije za rad policijskih službenika i djelatnika drugih državnih tijela.

Mali granični prijelazi moraju imati sljedeću policijsko-
-tehničku i drugu opremu:

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole;

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjetljenjem za pregled vozila;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– neprekidno napajanje (UPS, agregat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku).

Članak 11.

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok od pet do devedeset dana, moraju imati:

– primjeren objekt montažno-demontažnog tipa površine do 12 m˛,

– agregat za električnu energiju,

– vodu,

– stalnu ili mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni ručni radio-uređaj,

– pokretni sanitarni čvor,

– branik ili polubranik,

– prikladno uređenu površinu na kojoj se nalazi područje graničnog prijelaza,

– uređaj za provjeru isprava sa stolnom i UV lampom.

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok do pet dana moraju imati:

– pokretni sanitarni čvor,

– mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni radiouređaj,

– štambilje propisane za obavljanje granične kontrole.

Članak 12.

Nadležna državna tijela i operatori dužni su uskladiti standarde i uvjete na graničnim prijelazima sukladno odredbama ove Uredbe do 31. prosinca 2007. godine.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !