Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja ("Narodne novine", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 13.2.1998 Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L53741 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 1998. godine, donijela

UREDBU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE O NAJMU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA

Članak 1.

Uredba o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog PodunavljaL53743 ("Narodne novine", broj 9/98), stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/98-01/01
Urbroj: 5030107-98-5
Zagreb, 12. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !