Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina – (“Narodne novine”, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 21.7.2004 Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1947

Na temelju članka 12.L107056 stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o stjecanju poloŽaja povlaŠtenih kupaca plina

Članak 1.

Položaj povlaštenih kupaca plina stječu kupci koji obavljaju djelatnost proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura, uz godišnju proizvodnju od najmanje 50.000 tona sirovog čelika.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osnoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/04-01/02
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 15. srpnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !