Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o ukidanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 04.08.2009 Uredba o ukidanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2373

Na temelju članka 26.L468113 stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O UKIDANJU UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

Članak 1.

Ukida se Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa osnovan Uredbom o osnivanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisaL468115 (»Narodne novine«, br. 68/2007 i 44/2008).

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe državne službenike ukinutog Ureda preuzima Ministarstvo uprave radi stavljanja na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 125.L468116 Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008).

Do donošenja rješenja o stavljanju na raspolaganje preuzeti državni službenici zadržavaju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema dosadašnjim rješenjima.

Članak 3.

Ministarstvo uprave preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju te financijska sredstva osigurana za plaće i druga materijalna prava službenika ukinutog Ureda.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisaL468118 (»Narodne novine«, br. 68/2007 i 44/2008).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/09-01/06
Urbroj: 5030109-09-1
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o ukidanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !