Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 26.03.1996 Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L39286 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O UNIŠTENJU NOVČANICA KOJE GLASE NA DINARE BIVŠE SFRJ

Članak 1.

Novčanice koje glase na dinare bivše SFRJ i koje su povučene iz opticaja i pohranjene kod Narodne banke Hrvatske, temeljem Rješenja Ministarstva financija o povlačenju novčanica koje glase na dinare bivše SFR Jugoslavije iz opticaja na teritoriju Republike HrvatskeL39288 ("Narodne novine", broj 71/91), uništit će se.

Članak 2.

Prije uništenja novčanica iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe komisijski će se utvrditi točno stanje novčanica po apoenima i nominalnoj vrijednosti.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka će sačinjavati po jedan predstavnik Ministarstva financija i Narodne banke Hrvatske, te jedan predstavnik međunarodnih organizacija.

Članak 3.

Za provođenje ove Uredbe zadužuje se Ministarstvo financija u suradnji s Narodnom bankom Hrvatske.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJL39289 ("Narodne novine", broj 87/95).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 451-04/96-01/01
Urbroj: 5030105-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


zatvori
Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !