Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i  Zapadnog Srijema – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 05.01.1996 Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25.L37778 stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine donijela

UREDBU

O UREDU PRIVREMENE UPRAVE ZA USPOSTAVU HRVATSKE VLASTI NA PODRUČJU ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

Članak 1.

Ovom Uredbom ustrojava se Ured privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (u daljnjem tekstu Ured) te utvrđuju poslovi Ureda kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

Ured će u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske obavljati stručne i druge poslove u svezi s uspostavljanjem hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, u skladu s provedbom Erdutskih i Daytonskih sporazuma.

Ured obavlja i druge poslove koje mu odredi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nadzor nad radom i koordinaciju rada Ureda s pojedinim ministarstvima vrši predstavnik Vlade Republike Hrvatske pri Prijelaznoj upravi kojeg imenuje Vlada iz reda svojih članova.

Članak 4.

Uredom rukovodi predstojnik Ureda.

Predstojnik Ureda ujedno je i zamjenik predstavnika Vlade Republike Hrvatske pri Prijelaznoj upravi.

Predstojnik Ureda ima zamjenika.

Predstojnika Ureda i zamjenika predstojnika Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda i zamjenik predstojnika Ureda odgovorni su Vladi Republike Hrvatske i predstavnika Vlade pri Prijelaznoj upravi za svoj rad i rad Ureda.

Predstojnik ima prava i dužnosti dužnosnika tijela državne uprave u odnosu na Ured.

Članak 5.

Članovi Ureda bit će po položaju i predstavnik prognanih građana i predstavnik nacionalnih manjina koje će Vlada Republike Hrvatske imenovati u Prijelaznu upravu.

Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješuje i određeni broj drugih članova Ureda.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Ureda obavlja Stručna služba Ureda.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Na-rodnim novinama".

Klasa: 015-05/95-01/01

Urbroj: 5030102-95-1

Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v.r.

zatvori
Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i  Zapadnog Srijema –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !