Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o Uredu za granice – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 01.02.1993 Uredba o Uredu za granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25.L18591 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 23. siječnja 1993. godine, donijela

UREDBU

o Uredu za granice

Članak 1.

Ured Vlade Republike Hrvatske za granice (u daljnjem tekstu: Ured za granice) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova, a za potrebe Državne komisije za granice.

Članak 2.

Predsjednik Državne komisije za granice po položaju je predstojnik Ureda za granice i ima, u odnosu na Ured za granice, prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave.

Članak 3.

Djelokrug i način rada te druga pitanja značajna za rad Ureda za granice uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za granice, kojega donosi predsjednik Državne komisije za granice vršeći dužnost predstojnika Ureda za granice, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sredstva za rad Ureda za granice i rad Državne komisije za granice osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 212-02/93-01/01

Urbroj : 5030102-93-1

Zagreb, 26. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.

zatvori
Uredba o Uredu za granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !