Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka ("Narodne novine", br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 16.1.2002 Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

131

Na temelju članka 11.L78714 stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječnja 2002. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LOKACIJA POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka na teritoriju države.

Članak 2.

Prostorne lokacije postaja za mjerenje pozadinskog onečišćenja, regionalnog i prekograničnog daljinskog prijenosa, te mjerenja u okviru međunarodnih obveza države jesu:

PROSTORNA

LOKACIJA

ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Desinić

Krapinsko-zagorska

46°08’

15°45’

 

Bilogora

Požeško-slavonska

45°53’

17°12’

 

Karojba

Istarska

45°18’

13°48’

 

Zavižan

Ličko-senjska

44°49’

14°59’

 

Ravni kotari

Šibensko-kninska

44°02’

16°12’

 

Komiža

Splitsko-dalmatinska

43°03’

16°04’

 

Srđ

Dubrovačko-

  

 
 

-neretvanska

42°39’

18°08’

 

Članak 3.

Prostorne lokacije postaja za mjerenje kakvoće zraka na područjima nacionalnih parkova, parkova prirode, zaštićenih područja, osjetljivih okolišnih sustava, te kulturnog i prirodnog naslijeđa jesu:

PROSTORNA

LOKACIJA

ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Dugi otok

Zadarska

43°56’

15°06’

 

Delta Neretve

Dubrovačko-

  

 
 

-neretvanska

43°01’

17°29’

 

Plitvička

   

 

jezera

Ličko-senjska

44°53’

15°38’

 

Risnjak

Primorsko-goranska

45°26’

14°37’

 

Kopački rit

Osječko-baranjska

45°41’

18°49’

 

Članak 4.

Prostorne lokacije postaja za mjerenje onečišćenja zraka u naseljima i industrijskim područjima jesu:

PROSTORNA

LOKACIJA

ŽUPANIJA

           GEOGRAFSKI POLOŽAJ 

 

sjeverna

širina

istočna

dužina

Zagreb – 1

Grad Zagreb

45°48’

15°56’

 

Zagreb – 2

Grad Zagreb

45°46’

16°00’

 

Zagreb – 3

Grad Zagreb

45°50’

16°02’

 

Rijeka – 1

Primorsko-goranska

45°20’

14°25’

 

Rijeka – 2

Primorsko-goranska

45°19’

14°29’

 

Sisak – 1

Sisačko-moslavačka

45°29’

16°16’

 

Kutina – 1

Sisačko-moslavačka

45°29’

16°47’

 

Kaštelanski

   

 

zaljev – 1

Splitsko-dalmatinska

43°33’

16°26’

 

Split – 1

Splitsko-dalmatinska

43°31’

16°27’

 

Osijek – 1

Osječko-baranjska

45°33’

18°43’

 

Članak 5.

Mjerenje pokazatelja onečišćenosti zraka na postajama iz članka 2.#clanak2, 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe obavlja se prema propisanom programu mjerenja kakvoće zraka, načinu mjerenja i prikupljanja mjernih rezultata, te načinu provjere kakvoće mjerenja i mjernih rezultata, kao i načinu obrade i prikaza mjernih rezultata, sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

U cilju provođenja mjerenja, osiguranja prikupljenih mjernih rezultata te obrade i prikaza rezultata iz stavka 1. ovoga članka, postaje moraju biti opremljene mjernim instrumentima, informatičkom opremom za prikupljanje, obradu i prijenos mjernih rezultata, te ostalom potrebnom infrastrukturom.

Članak 6.

Postaje iz članka 2.#clanak2 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ove Uredbe uspostavljaju se sljedećim redoslijedom:

POSTAJA

POSTAJA

 1. Zagreb – 1

12. Zagreb – 2

 2. Kaštelanski zaljev – 1

13. Split – 1

 3. Sisak – 1

14. Osijek – 1

 4. Karojba

15. Rijeka – 2

 5. Kopački rit

16. Plitvička jezera

 6. Kutina – 1

17. Zagreb – 3

 7. Rijeka – 1

18. Komiža

 8. Risnjak

19. Bilogora

 9. Srđ

20. Dugi otok

10. Desinić

21. Delta Neretve

11. Ravni kotari

22. Zavižan

 

Postaje iz stavka 1. ovoga članka uspostavit će se do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 7.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja vodi imenik o postajama u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka.

Imenik sadrži:

– naziv i identifikacijski broj postaje,

– datum uspostave postaje,

– naziv pravne osobe koja obavlja mjerenje kakvoće zraka,

– geografski položaj i nadmorsku visinu postaje,

– područje pokrivenosti mjerenjima pokazatelja kakvoće zraka (lokalna industrija, naselje, grad, nenaseljeno područje, županija, država),

– vrstu postaje (urbana, industrijska, pozadinska),

– namjenu postaje (lokalna, nacionalna, međunarodna),

– podatke o lokalnom okolišu/morfologiji krajobraza,

– podatke o izvorima onečišćavanja zraka,

– podatke o mjernim postupcima i provjeri kakvoće mjerenja,

– podatke o rezultatima mjerenja pokazatelja kakvoće zraka i/ili posrednih pokazatelja kakvoće zraka,

– ostale podatke značajne za rad postaje.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/01-01/01
Urbroj: 5030115-02-2
Zagreb, 10. siječnja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !