Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 02.03.2010 Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

651

Na temelju članka 22.L499958 stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) Visina novčane naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava određuje se u iznosu od 0,5% do 1,5% od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesiju određuje se u iznosu od 0,3% od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati djelatnost distribucije plina.

Članak 2.

(1) Naknadu za koncesiju je moguće plaćati na godišnjoj, polugodišnjoj ili tromjesečnoj razini, a odredit će se ugovorom o koncesiji.

(2) Ako se naknada za koncesiju plaća godišnje mora se platiti do 1. lipnja tekuće godine.

(3) Ako se naknada za koncesiju plaća polugodišnje prva rata se mora platiti do 1. travnja, a druga rata do 1. rujna tekuće godine.

(4) Ako se naknada za koncesiju plaća tromjesečno prva rata se mora platiti do 1. travnja, druga rata do 1. svibnja, treća rata do 1. kolovoza, a četvrta rata do 1. studenoga tekuće godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/10-01/01

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 19. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !