Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 9.8.2006 Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2119

Na temelju članka 49.L306203 stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE OSOBAMA ANGAŽIRANIM U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU IZVAN GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina novčane naknade pripadnicima operativnih snaga zaštite i spašavanja (dalje u tekstu: pripadnici) za sudjelovanje u akcijama pružanja pomoći izvan teritorija Republike Hrvatske (dalje u tekstu: akcije).

Članak 2.

Pripadnici koji su u radnom odnosu, za vrijeme sudjelovanja u akcijama imaju pravo na novčanu naknadu u visini plaće i dodataka na plaću, koje su ostvarili s punim radnim vremenom u mjesecu prije angažiranja.
Novčanu naknadu iz stavka 1. ovog članka pripadnicima isplaćuje poslodavac.
Poslodavac ostvaruje pravo na povrat isplaćene naknade iz stavka 2. ovog članka od Državne uprave za zaštitu i spašavanje (dalje u tekstu: »Državna uprava«) na temelju vjerodostojne isprave.

Članak 3.

Pripadnici koji nisu u radnom odnosu, a ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, za vrijeme provedeno u akcijama imaju pravo na razliku naknade od visine mjesečnog iznosa mirovine ili novčane naknade zbog privremene nezaposlenosti do visine neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za prethodno razdoblje.
Pripadnici koji nisu u radnom odnosu i ne primaju novčanu naknadu zbog nezaposlenosti imaju pravo na novčanu naknadu u visini prosječne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za prethodno razdoblje.
Pripadnici ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz stavaka 1. i 2. ovog članka na temelju ugovora sklopljenog s Državnom upravom.

Članak 4.

Pripadnicima se novčana naknada obračunava i isplaćuje za prethodni mjesec.
Pripadnicima koji su angažirani manje od mjesec dana, naknada se obračunava po danima, tako da se svaki započeti dan računa kao cijeli dan.

Članak 5.

Pripadnici imaju pravo na naknadu troškova za prijevoz najbržim i najpogodnijim sredstvima javnog prometa do mjesta u inozemstvu u koje se upućuju i natrag, koje prethodno odobrava Državna uprava:
– za prijevoz zrakoplovom, u visini cijene karte ekonomskog razreda,
– za prijevoz vlakom ili brodom, u visini cijene karte drugog razreda,
– za prijevoz autobusom, u visini cijene autobusne karte,
– za dodatne troškove koji nisu uračunati u cijenu karte: rezervaciju sjedišta, troškove osobnog prijevoza i prijevoza prtljage do mjesta polaska javnoga prometnog sredstva i natrag.

Članak 6.

Državna uprava isplaćuje novčanu naknadu pripadnicima na temelju naloga za angažiranje pripadnika, koji izdaje ravnatelj Državne uprave i dokumentacije o nastalim troškovima.
Nalog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži sljedeće podatke: cilj angažiranja, naziv države i mjesto u koje pripadnik putuje, dan polaska, približno trajanje akcije zaštite i spašavanja, dan povratka, vrstu prijevoza, vrstu smještaja i način prehrane.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/05
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !