Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe ("Narodne novine", br. XX/08, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 23.4.2008 Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1548

Na temelju članka 169.L390990 stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/2002, 58/2002, 175/2003, 136/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2008. godine, donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA OSOBNOG ČINA ZA IZRAČUN PLAĆE DJELATNE VOJNE OSOBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se koeficijenti osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe.

Članak 2.

Koeficijenti osobnog čina su:
general zbora (admiral)                                 5,50
general pukovnik (viceadmiral)                     4,80
general bojnik (kontraadmiral)                      4,00
brigadni general (komodor)                          3,40
brigadir (kapetan bojnog broda)                   2,70
pukovnik (kapetan fregate)                           2,30
bojnik (kapetan korvete)                              2,10
satnik (poručnik bojnog broda)                     1,80
natporučnik (poručnik fregate)                      1,75
poručnik (poručnik korvete)                         1,70
časnički namjesnik                                       1,80
stožerni narednik                                          1,65
nadnarednik                                                 1,55
narednik                                                      1,45
desetnik                                                      1,40
skupnik                                                       1,35
razvodnik                                                    1,30
pozornik                                                      1,25
vojnik                                                          1,20

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobeL390992 (»Narodne novine«, broj 144/2002).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 1. svibnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/08-01/05
Urbroj: 5030106-08-1
Zagreb, 18. travnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

zatvori
Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !