Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplata jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 16.12.1994 Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplata jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L31487 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 1994. godine, donijela

UREDBU

O ZABRANI ODREĐENIM PRAVNIM OSOBAMA I TIJELIMA ISPLATA JEDNOKRATNIH POVEĆANJA PLAĆA, BOŽIĆNICA I OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA

Članak 1.

Pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države ili jedinica lokalne samouprave i uprave, te pravne osobe, tijela i službe koje se financiraju pretežito iz Dižavnog proraćuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili izvanproračunskih (društvenih) fondova, te banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države, Zavod za platni promet, Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatska gospodarska komora, ne mogu isplaćivati jednokratno povećanje plaća, božićnicu ili druge odgovarajuće naknade ili nagrade kao materijalno pravo radnika utvrđeno granskim kolektivnim ugovorima i općim aktima, te naknade ostalih materijalnih prava koja nisu bila propisana Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzećaL31489 ("Narodne novine", br. 66/92,11/94, 54/94) i Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvoL672610 ("Narodne novine", br. 47/93, 71/93, 39/94).

Članak 2.

Isplate iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe obavljene od strane pravnih osoba u privatnom i pretežito privatnom vlaništu smatrat će se plaćama ostvarenim u.skladu s propisima o radu.

Članak 3.

Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, a na isplate iz članka 2.#clanak2 ove Uredbe naplatit će propisane poreze i doprinose na plaću i iz plaća.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/94-03/01

Urbroj : 5030105-94-2

Zagreb,16. prosinca 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplata jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !