Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2000. godine – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 13.6.2000 Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2000. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1286

Na temelju članka 10.L68508 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), a u skladu sa člankom 34.L68510 Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99 i 46/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI PŠENICE RODA 2000. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima pšenice standardne kakvoće osigurava se, za pšenicu roda 2000. godine, zajamčena cijena od 0,75 kuna za kilogram.

Članak 12.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva paritet franko skladište kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za pšenicu: zrelu, zdravu, bez znakova plijesni, stranog okusa i mirisa, upotrebljivu za ljudsku hranu, nezaraženu pšeničnim bolestima i štetnicima, s 2% primjesa i nečistoća, 13% vlage i 76 kg hektolitarske mase.

Članak 4.

Ako pšenica ima veći ili manji postotak primjesa, nečistoća i vlage od postotka predviđenog u članku 3.#clanak3 ove Uredbe, zajamčena cijena će se smanjiti, odnosno povećati za isti postotak primjesa, nečistoća ili vlage.

Za pšenicu koja ima postotak vlage veći od 14% zajamčena cijena će se smanjiti i za troškove sušenja. Troškovi sušenja utvrđuju se ugovorom zaključenim između proizvođača i kupca.

Za pšenicu koja ima veću ili manju hektolitarsku masu koja je predviđena u članku 3.#clanak3 ove Uredbe, zajamčena cijena povećava se, odnosno smanjuje za 0,5% za svaki kilogram iznad ili ispod predviđene hektolitarske mase. Razlomci se uzimaju u obzir. Ako pšenica ima hektolitarsku masu veću od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/01
Urbroj: 5030116-00-10
Zagreb, 8. lipnja 2000

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
zatvori
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2000. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !