Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2002. godine – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 21.11.2001 Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2002. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1681

Na temelju članka 9.L77299 Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/2001), a u skladu sa člankom 34.L77301 Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99, 46/2000, 101/2000 i 12/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2001. godine, donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI PŠENICE RODA 2002. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima krušne pšenice osigurava se, za pšenicu roda 2002. godine, zajamčena cijena od 0,70 kuna za kilogram.

Članak 2.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva franko skladište kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za pšenicu zrelu, zdravu, bez znakova plijesni, stranog okusa i mirisa, upotrebljivu za ljudsku hranu, nezaraženu pšeničnim bolestima i štetnicima, s 2% primjesa i nečistoća, 13% vlage i 76 kg hektolitarske mase.

Članak 4.

Ako pšenica ima veći ili manji postotak primjesa, nečistoća i vlage od postotka predviđenog u članku 3.#clanak3 ove Uredbe, zajamčena cijena će se smanjiti, odnosno povećati za isti postotak primjesa, nečistoća ili vlage.

Za pšenicu koja ima postotak vlage veći od 14%, zajamčena cijena će se smanjiti i za troškove sušenja. Troškovi sušenja utvrđuju se ugovorom zaključenim između proizvođača i kupca.

Za pšenicu koja ima veću ili manju hektolitarsku masu od one koja je predviđena u članku 3.#clanak3 ove Uredbe, zajamčena cijena povećava se, odnosno smanjuje za 0,5% za svaki kilogram iznad ili ispod hektolitarske mase. Razlomljena zrna se uzimaju u obzir. Ako pšenica ima hektolitarsku masu veću od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/01-01/04
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 15. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2002. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !