Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 2000. godine – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 13.6.2000 Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 2000. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1289

Na temelju članka 10.L68516 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), a u skladu sa člankom 34.L68518 Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99 i 46/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2000,. donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI SOJE RODA 2000. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima soje osigurava se za soju roda 2000. godine, zajamčena cijena od 1,53 kuna za kilogram.

Članak 2.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva paritet franko skladište, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača po izboru kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za soju koja sadrži 13% vlage i 2% nečistoće.

Ako soja sadrži veći, odnosno manji, postotak vlage i nečistoće od postotka iz stavka 1. ovog članka, zajamčena cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe se za svaki postotak smanjuje, odnosno povećava, za 1%.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/01
Urbroj: 5030116-00-6
Zagreb, 8. lipnja 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
zatvori
Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 2000. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !