Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 2000. godine – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00-ispr, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1287

Na temelju članka 10.L68512 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), a u skladu sa člankom 34.L68514 Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99 i 46/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI SUNCOKRETA RODA 2000. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima suncokreta osigurava se za suncokret roda 2000. godine, zajamčena cijena od 1,61 kuna za kilogram.

Članak 2.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva paritet franko skladište, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača po izboru kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za soncokret s udjelom od 40% ulja uz 9% vlage i 2% nečistoće.

Za svaki veći, odnosno manji postotak sadržaja ulja u suncokretu od 40%, zajamčena cijena suncokreta se povećava, odnosno smanjuje za 0,0402 kune po kilogramu.

Ako suncokret sadrži veći, odnosno manji postotak vlage i nečistoće od postotka iz stavka 1. ovog članka, zajamčena cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe se za svaki postotak smanjuje odnosno povećava za 1%.

Izračun zajamčene cijene isporučenog suncokreta (Cis) u odnosu na zajamčenu cijenu suncokreta standardne kakvoće (Cz) propisane u stavku 1. ovog članka, obavlja se na temelju utvrđenih parametara kakvoće isporučenog suncokreta (V, N i Uast) od strane ovlaštenog laboratorija prema sljedećim formulama:

Cis= R1 + R2

 

 

Simboli u formulama imaju sljedeće značenje:

Cis = zajamčena cijena isporučenog suncokreta;

Cz = zajamčena cijena suncokreta standardne kakvoće;

R1 = zajamčena cijena (suncokreta (Cz) korigirana na standardnu vlagu i nečistoću (kn/kg), sukladno stavku 3. ovog članka;

R2 = vrijednost za koju se povećava, odnosno smanjuje zajamčena cijena zbog većeg, odnosno manjeg sadržaja ulja u odnosu na standardni sadržaj (kn/kg), sukladno stavku 2. ovog članka;

V = vlaga;

N = nečistoća;

Uast = sadržaj ulja u čistom i suhom sjemenu (0% vode i 0% nečistoće);

Vs = standardna vlaga;

Ns = standardna nečistoća;

Us = standardni sadržaj ulja (sadržaj ulja u proizvodu tel quel u odnosu na standardnu vlagu)

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/01
Urbroj: 5030116-00-12
Zagreb, 8. lipnja 2000.

Predsjednik
Ivica Račan,
v. r.

zatvori
Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 2000. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !