Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 2000. godine – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 13.6.2000 Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 2000. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1291

Na temelju članka 10.L68527 Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), a u skladu sa člankom 34.L68529 Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, 105/99 i 46/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI ULJANE REPICE RODA 2000. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima uljane repice osigurava se za uljanu repicu roda 2000. godine, zajamčena cijena od 1,54 kuna za kilogram.

Članak 2.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva paritet franko skladište, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača po izboru kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za uljanu repicu koja sadržava 7% vlage i 2% nečistoće.

Ako uljana repica sadrži veći, odnosno manji postotak vlage ili nečistoće od postotka iz stavka 1. ovog članka, zajamčena cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe se za svaki postotak smanjuje, odnosno povećava, za 1%.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/01
Urbroj. 5030116-00-8
Zagreb, 8. lipnja 2000.

Predsjednik
Ivica Račan,
v. r.
zatvori
Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 2000. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !