Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zaštitnim cijenama suncokreta roda 1999. godine – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 17.5.1999 Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1999. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), a u skladu sa člankom 34. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, broj 29/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr?anoj 13. svibnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O ZAJAMČENOJ CIJENI SUNCOKRETA RODA 1999. GODINE

Članak 1.

Proizvođačima suncokreta osigurava se, za suncokret roda 1999. godine, zajamčena cijena od 1,80 kuna za kilogram.

Članak 2.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe podrazumijeva franko skladi?te, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača po izboru kupca.

Članak 3.

Cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe vrijedi za suncokret s udjelom od 40% ulja s 9% vlage i 2% nečistoće.

Za svaki veći, odnosno manji postotak sadr?aja ulja u suncokretu od 40%, zajamčena cijena suncokreta se povećava, odnosno smanjuje za 0,04 kune po kilogramu.

Ako suncokret sadr?i veći, odnosno manji postotak vlage i nečistoće od postotka iz stavka 1. ovog članka, zajamčena cijena iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe se za svaki postotak smanjuje, odnosno povećava za 1%.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/99-01/01
Urbroj: 5030116-99-8
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mate?a, v. r.
zatvori
Uredba o zaštitnim cijenama suncokreta roda 1999. godine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !