Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova ("Narodne novine", br. XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 13.06.1993 Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L22041 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. đonijela

UREDBU

o znacima državne pripadnosti zrakoplova

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se znaci državne pripadnosti koji su obvezni nositi zrakoplovi upisani u Registar zrakoplova Republike Hrvatske.

Članak 2.

Znaci državne pripadnosti zrakoplova iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe jesu zastava Republike Hrvatske i oznaka "9A".

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplovaL22043 ("Narodne novine", br. 53/92).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 017-01 /92-01 /01

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !