Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba Vlade Republike Hrvatske (odgovornost i imunitet) – (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 21.02.1991 Uredba Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 140.L2193 stavka 2. u vezi članka 1L2194 11.L2195 Ustava Republike HrvatskeL2192, Vlada Republike -Hrvatske na sjednici održanoj 1. veljače 1991. godine donijela je slijedeću

UREDBU

Vlade Republike Hrvatske

Članak 1.

Predsjednik, potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade Republike Hrvatske odgovorni su za povredu Ustava i zakona i za odluke Vlade odnosno odluke i radnje koje su osobno donijeli u područjima svoga rada Predsjedniku Republike Hrvatske i Saboru Republike Hrvatske.

Članak 2.

U skladu s odredbom članka 1.#clanak1 ove uredbe, predsjednik potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade Republike Hrvatske ne mogu biti pozvani na krivičnu odgovornost, pritvoreni ili kažnjeni za akte ili radnje koje su donijeli ili počinili u obavljanju svoje dužnosti, izuzev ako Predsjednik Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske ili Vlada Republike Hrvatske ne odluče drugačije.

Članak 3.

Ova uredba podnijet će se na potvrdu Saboru Republike Hrvatske na prvoj zajedničkoj sjednici njegovih vijeća.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-03/91-02/06

Urbroj : 5030109-91-2

Zagreb, 1. veljače 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.

zatvori
Uredba Vlade Republike Hrvatske (odgovornost i imunitet) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !