Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 13.02.2009 Vjerodostojno tumačenje članka 13.<img src="/Public/Images/hzlink.gif"" class="externalLink" alt="L437729" border="0" /> stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 i 19/07)

HRVATSKI SABOR

420

Na temelju članka 80.L437737 Ustava Republike Hrvatske i članka 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 6. veljače 2009. daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 13.L437731 STAVKA 1. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR (»NARODNE NOVINE«, BR. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – PROČIŠĆENI TEKST, 167/03., 44/06. I 19/07.).

1. U dvojbi je li rok iz članka 13.L437733 stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06. i 19/07.) prekluzivan ili instruktivan utvrđuje se da je taj rok prekluzivan (peremptoran) i propuštanjem podnošenja pisanog zahtjeva za nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti u tom roku znači gubitak prava za podnošenje toga zahtjeva.

Obrazloženje

Rok iz članka 13.L437735 stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06. i 19/07.) jest zakonski, objektivni, neproduljivi i prekluzivni rok, što znači da istekom toga roka prestaje pravo podnošenja zahtjeva za nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti osobi (zastupniku) koja je zbog obnašanja nespojive dužnosti prestala obnašati zastupničku dužnost na temelju stavljanja mandata u mirovanje.

2. Ovo Vjerodostojno tumačenje objavit će se u »Narodnim novinama« zajedno s obrazloženjem.

Klasa: 021-12/08-05/14

Zagreb, 6. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !