Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 27.02.2009 Zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom

HRVATSKI SABOR

558

Polazeći od temeljnog opredjeljenja Republike Hrvatske da otvorena pitanja sa susjednim zemljama rješava u europskom duhu i duhu dobrosusjedskih odnosa, nastojeći naći prihvatljivo rješenje utemeljeno na međunarodnom pravu,

Potvrđujući svoju privrženost vladavini prava kao jednom od temeljnih načela Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza,

Polazeći od Pregovaračkog okvira Europske unije za Republiku Hrvatsku kojim se upućuje na sredstva mirnog rješavanja sporova, uključujući i pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu,

Podsjećajući na činjenicu da je Republika Hrvatska pružila potporu Republici Sloveniji za ulazak u Europsku uniju i Sjevernoatlantski savez s istom granicom između dviju država kakva je ona i danas,

Hrvatski sabor donosi

ZAKLJUČAK

U SVEZI S GRANIČNIM SPOROM S REPUBLIKOM SLOVENIJOM

I.

Hrvatski sabor izražava neslaganje sa sadržajem Zaključka o zaštiti slovenskih državnih interesa kod pristupanja Republike Hrvatske Sjevernoatlantskom sporazumu, koji je 18. veljače 2009. godine usvojio Državni zbor Republike Slovenije;

Hrvatski sabor smatra neprihvatljivim navode iznesene u Zaključku Državnog zbora, kojim je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Republike Slovenije pokazalo namjeru prejudiciranja granice na lijevoj obali rijeke Dragonje i na lijevoj obali rijeke Mure, područja koja su 25. lipnja 1991. bila nesporno pod suverenom vlasti Republike Hrvatske te područja cjelokupnoga morskog prostora u Savudrijskoj vali/Piranskom zaljevu nad kojim Republika Slovenija 25. lipnja 1991. godine nije obnašala isključivu jurisdikciju, niti je imala teritorijalni doticaj s otvorenim morem;

Hrvatski sabor odbacuje takav pokušaj prejudiciranja državne granice;

Hrvatski sabor smatra da Zaključak usvojen od Državnog zbora Republike Slovenije 18. veljače 2009. predstavlja presedan u povijesti primanja novih članica Sjevernoatlantskog saveza, kao i Europske unije, koji može imati neželjene posljedice u budućim postupcima proširenja, odnosno primanja novih država članica;

Hrvatski sabor smatra da posljednja događanja još jednom potvrđuju da je izbor Međunarodnog suda pravde u Haagu, najvišega sudskog tijela Ujedinjenih naroda, najbolji izbor za mirno rješavanje sporova o razgraničenju;

Hrvatski sabor poziva Republiku Sloveniju na poštivanje dogovora dvaju predsjednika Vlada na Bledu 2007. godine da se otvoreno granično pitanje riješi pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu;

Hrvatski sabor poziva Republiku Sloveniju da u ime prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa dvaju naroda, zajedničke europske budućnosti te budućeg savezništva u Sjevernoatlantskom savezu, omogući rješavanje otvorenoga graničnog pitanja u europskom duhu vladavine prava, poštujući međunarodni pravni poredak i poklanjajući povjerenje pravosudnom tijelu Ujedinjenih naroda.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-01/09-01/01

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !